DESOUTTER 4.0

Przyspiesz swoją przemianę

Postępująca cyfryzacja sektora produkcyjnego sprawia, że stoimy u progu ery inteligentnych fabryk. Niezliczona ilość czujników montowanych w różnych urządzeniach oraz możliwość gromadzenia, przesyłania i interpretowania danych na bieżąco pozwalają na kontrolowanie procesów produkcyjnych na niespotykane do tej pory sposoby. Narzędzia, maszyny i ludzie mogą komunikować się jak nigdy przedtem. Podejście to, zwane Przemysł 4.0 (Industry 4.0), zapewnia firmom znacznie lepszy wgląd w procesy przemysłowe, dzięki czemu potencjalne problemy z reguły można wyeliminować jeszcze zanim wystąpią.
Firma Desoutter stosuje rozwiązania Przemysłu 4.0 w swoich produktach i usługach, aby zapewnić swoim klientom i partnerom maksymalne korzyści ze współpracy. Skrócenie czasu przestojów i uelastycznienie procesów produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów to zalety Przemysłu 4.0, które w przyszłości mogą całkowicie odmienić oblicze działania różnych organizacji
Ta książka stanowi wprowadzenie do tego nowego świata. Opisuje genezę pojęcia Przemysł 4.0 w kontekście globalnym oraz wpływ tego podejścia na środowiska produkcyjne. W istocie jest to opowieść o tym, jak firma Desoutter we współpracy z partnerami może pomóc tworzyć inteligentne fabryki przyszłości.

Definicja Przemysłu 4.0
Pojęcie Przemysłu 4.0

Definicja Przemysłu 4.0

Powszechnie akceptowana definicja pojęcia Przemysł 4.0 głosi, że jest to proces cyfryzacji procesów produkcji. Liczba „4.0” ma tło historyczne i oznacza czwartą fazę wielkich przemian w technologiach wytwarzania produktów. Pierwsza rewolucja przemysłowa nadeszła wraz z mechanizacją przemysłu opartą na wykorzystaniu siły wody i pary wodnej. Druga rewolucja przemysłowa wiązała się z rozpoczęciem produkcji masowej dzięki użyciu elektryczności. Trzecia rewolucja przemysłowa rozpoczęła się wraz z nastaniem ery komputerów i automatyzacji. Obecnie stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na budowie inteligentnych fabryk wyposażonych w cybernetyczne systemy i narzędzia komunikacji za pośrednictwem Internetu rzeczy.
Według globalnej agencji konsultingowej McKinsey Przemysł 4.0 opiera się na czterech filarach technologicznych:

  • fantastycznym przyroście ilości danych, wzroście mocy obliczeniowej i rozwoju technik łączności, szczególnie nowych sieci rozległych o niskim poborze energii
  • narzędziach gromadzenia danych statystycznych i analityki biznesowej
  • nowych sposobach komunikacji człowieka z maszyną, takich jak ekrany dotykowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej i urządzenia noszone na ciele
  • postępie technologii cyfrowego przesyłania instrukcji do świata fizycznego, takich jak zaawansowana robotyka i drukarki 3D.

Pojęcie Przemysłu 4.0

Narodziny Przemysłu 4.0

Za twórców pojęcia Przemysł 4.0 powszechnie uważa się Niemców, którzy użyli tej nazwy w projekcie strategii mającej zapewnić ich krajowi pozycję lidera w dziedzinie zaawansowanych systemów produkcji. Gospodarka tego kraju należy do najbardziej konkurencyjnych na świecie, a to między innymi dzięki wspierającej ją zaawansowanej sieci jednostek badawczych i rozwojowych.
Silny w Niemczech sektor maszynowy i fabryczny, licząca się na świecie pozycja w dziedzinie IT oraz wiedza z zakresu układów wbudowanych i systemów automatyzacji sprawiają, że kraj ten ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się jednym z liderów rozwoju technologii Przemysłu 4.0.


Narodziny Przemysłu 4.0
USA i inteligentne fabryki
Pojęcie Przemysłu 4.0

USA i inteligentne fabryki

Choć to Niemcy nadają ton, jeśli chodzi o rozpowszechnianie idei Przemysłu 4.0 i budowę pierwszych inteligentnych fabryk, o pozycję lidera w tej dziedzinie muszą walczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Przewiduje się, że USA w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększą inwestycje w cyfryzację procesów produkcyjnych do najwyższego na świecie poziomu. W USA pojęcie Przemysł 4.0 jest szerzej znane pod nazwą Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). Dynamiczny rozwój technologii produkcyjnych zmusza wiele amerykańskich organizacji do gorączkowych przygotowań na rewolucyjne zmiany, które mają wkrótce nastąpić.
Z opublikowanego przez Harvard Business Review raportu „From Data to Action” wynika, że największym wyzwaniem dla firm w drodze do wprowadzenia inteligentnych fabryk jest panująca w nich wewnętrzna kultura. Aby udało się uwolnić cały potencjał Przemysłu 4.0, firmy muszą ustalić jedno niekwestionowane źródło danych dotyczących wydajności oraz dać decydentom narzędzia do odbierania informacji na bieżąco. Idea podejmowania decyzji w oparciu o fakty i przy użyciu ilościowych danych na temat wytwarzania musi zostać wprowadzona na wszystkich poziomach hierarchii zarządzania.


Pojęcie Przemysłu 4.0

Produkcja w Chinach 2025

Choć Chiny są największym producentem towarów na świecie, to w kwestii wprowadzania idei Przemysłu 4.0 ten koń pociągowy azjatyckiej gospodarki pozostaje w tyle za wieloma gospodarkami Europy i Ameryki Północnej. Wynika to w dużym stopniu z przyczyn historycznych. Podczas gdy na przykład Niemcy stawiały na zaawansowane systemy produkcji, Chiny zawsze zajmowały tańsze sektory rynku globalnego, w których kluczowe znaczenie ma cena. Doprowadziło to do powstania rażących nierówności. Aktualnie w Chinach na 10 000 robotników fabryk przypada około 14 robotów przemysłowych, podczas gdy w Niemczech aż 282.
Jednak świat szybko się zmienia. Koszty pracy i surowców w Chinach stale rosną ze względu na obawy o stan środowiska naturalnego i ograniczoną ilość zasobów. Ponadto pojawiły się inne kraje konkurujące z Chinami pod względem cen. Pozycja Chin jako „fabryki świata” jest poważnie zagrożona. W efekcie chiński rząd aktywnie interesuje się innymi możliwościami dalszego rozwoju, biorąc pod uwagę także wymianę przestarzałych fabryk i inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na Przemysłowym Internecie Rzeczy.


Produkcja w Chinach 2025
Montaż końcowy
Motoryzacja i IoT

Montaż końcowy

W przemyśle motoryzacyjnym pojawiają się sygnały rosnącego zapotrzebowania na systemy kontroli procesów, które pozwolą podwyższyć jakość procesów produkcyjnych i ograniczyć koszty operacyjne. Dlatego też w branży tej Przemysł 4.0 jest witany z otwartymi rękami.
Przemysł samochodowy jest jednym z kół zamachowych innowacyjności w zakresie automatyzacji, więc nie dziwi fakt, że już wprowadza zmiany w dziedzinach automatyzacji, wymiany danych i technologii produkcji, licząc na odniesienie korzyści z nadarzających się okazji.
Połączenia śrubowe o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa są dokładnie monitorowane i analizowane, a wszystkie dane są zapisywane w celu optymalizacji procesów. Czujniki rejestrują dane operacyjne i na bieżąco przesyłają je do baz danych wyższego rzędu.


Motoryzacja i IoT

Montaż warstwowy

Oparty na Internecie rzeczy Przemysł 4.0 obiecuje dostawcom podzespołów dla branży motoryzacyjnej duże korzyści przy niskich kosztach. Postępująca cyfryzacja daje temu sektorowi lepsze narzędzia reagowania na rosnącą presję na rynku. Kluczowe czynniki to redukcja przestojów systemów, produktywność zwiększona dzięki automatyzacji oraz optymalizacja wykorzystania zasobów i ograniczenie kosztów konserwacji. Przemysł 4.0 umożliwia stosowanie procesów zwinnych, zwiększa konkurencyjność oraz może dać okazję do znalezienia nowych nabywców.
W fabrykach podzespołów wdrożenie idei Przemysłu 4.0 niesie wiele potencjalnych korzyści, zwłaszcza w zakresie konserwacji predykcyjnej. Ciągle rejestrowanie i analizowanie danych procesowych umożliwia przewidywanie awarii fabryk i systemów, wykrycie oraz wyeliminowanie nieefektywnych elementów oraz podniesienie produktywności.


Montaż warstwowy
Inteligentne fabryki przemysłu lotniczego i kosmonautycznego
Inteligentne fabryki przemysłu lotniczego i kosmonautycznego

Inteligentne fabryki przemysłu lotniczego i kosmonautycznego

Przemysł lotniczy i kosmonautyczny to fantastyczna, choć niezwykle wymagająca, gałąź gospodarki, w której najczęściej pracują najwyższej klasy fachowcy posługujący się najnowocześniejszymi technologiami. Jednak relatywnie niewielki wolumin produkcji, długie cykle, duże podzespoły i wysoki stopień zmienności procesów produkcyjnych sprawiają, że działające w tej branży firmy mierzą się ze specyficznymi trudnościami, jeśli chodzi o wprowadzanie inteligentnych narzędzi i rozwiązań.
Rosnące zapotrzebowanie produkcyjne spowodowane tym, że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie zmusza wszystkich największych producentów do zwiększania efektywności produkcji, ograniczania kosztów, skracania czasu cykli oraz eliminowania czynnika ludzkiego jako źródła błędów. Pojawienie się inteligentnych programów i sieci cyfrowych sprawia, że narzędzia montażowe zyskały na znaczeniu. Są one znacznie elastyczniejsze i można je połączyć w sieć, która z kolei jest połączona z systemami produkcji i kontroli jakości producenta.


Ogólny przemysł 4.0

Wielkie wyzwanie

Klienci w sektorze przemysłu ogólnego oczekują innowacyjnych, unikalnych, wysokiej jakości i opłacalnych produktów. Na rynku przemysłu ogólnego istnieje silna konkurencja, która dzięki wykorzystaniu postępów technologicznych oferuje podobne produkty w krótszym czasie. Dlatego w stosunku do przemysłu ogólnego istnieją wysokie wymagania co do szybkości produkcji nowych innowacyjnych produktów. Sprostać im można przez całkowitą cyfryzację cyklu wytwarzania produktu. To z kolei pozwala nam na zapewnienie klientom pełnej identyfikowalności, narzędzi kontroli jakości oraz produktów w atrakcyjnych cenach. Do cyfryzacji cyklu życia produktu potrzebny jest kompletny model cyfrowy danych. Aby sprostać stawianym wymaganiom, firmy przemysłowe stosują inteligentne i adaptowalne rozwiązania produkcyjne. Ogromna liczba produktów ma wbudowane systemy, czujniki i siłowniki, które są ze sobą połączone przez internet.


Ogólny przemysł 4.0
Biuletyn Desoutter 4.0
Biuletyn Desoutter 4.0

Przyspiesz swoją przemianę

Biuletyn Desoutter 4.0 przedstawia wizję firmy Desoutter, dzięki której szybciej przestawisz swoją firmę na rozwiązania Przemysłu 4.0.
Desoutter 4.0 to znacznie więcej niż jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie. To sieć połączonych ze sobą produktów i rozwiązań. Wydłuż czas bezawaryjnej pracy oraz zwiększ elastyczność i produktywność, pobierając biuletyn Desoutter 4.0: Przyspiesz swoją transformację.


Zaufali nam

Toyota

Współpracuję z firmą Desoutter od 2012 r., czyli od czasu, kiedy zaczęliśmy korzystać z akumulatorowych narzędzi montażowych z serii E-LIT na linii produkcyjnej Toyoty Prius. Myślę, że wdrożenie idei Przemysłu 4.0 w naszej fabryce poprawi komunikację między różnymi rozwiązaniami. Liczymy na stworzenie efektywnego środowiska produkcyjnego, które będzie łatwe w zarządzaniu oraz będzie charakteryzować się doskonałą kontrolą jakości i prostymi procedurami raportowania.

Wierzę, że rozwiązania Desoutter w zakresie Przemysłu 4.0 usprawnią komunikację między różnymi narzędziami, jak również rozwiązaniami zewnętrznymi, i w ten sposób przyczynią się do optymalizacji procesów produkcji. Aktualnie używamy narzędzi Desoutter E-Pulse na naszych liniach montażowych, ponieważ ich wysoka prędkość i reakcja na niski moment obrotowy spełniają nasze wymagania. W przyszłości planujemy używać jak najwięcej bezprzewodowych narzędzi. Najchętniej wymienilibyśmy wszystkie narzędzia na akumulatorowe z możliwością komunikacji między sobą i z systemem ERP.

Jaguar Land Rover

Narzędzi i rozwiązań mocowania firmy Desoutter używamy w warsztatach docinania i ostatecznego montażu w fabryce Changshu. Aktualnie instalujemy rozwiązania systemu kontroli procesów PivotWare Desoutter w strategicznych obszarach. Ułatwiają one spełnienie szeregu skomplikowanych wymogów produkcyjnych, co pozwala naszym operatorom skupić się na prawidłowym przeprowadzaniu trudnych procesów za każdym razem. To przekłada się na polepszenie jakości produktów. Dla nas Przemysł 4.0, lub Chiny 2025, to kolejny krok w doskonaleniu łączności.

Chcemy połączyć nasz sprzęt, aby utworzyć efektywniejsze systemy produkcyjne, które pomogą nam wytwarzać lepsze produkty i szybciej spełniać wymagania klientów. Planujemy przekształcić naszą drugą jednostkę docinania i ostatecznego montażu w całkowicie inteligentny warsztat.

Firma Desoutter pomaga nam tworzyć sieć wzajemnie połączonych narzędzi, w ramach której w każdej chwili mamy dostęp do danych dotyczących wydajności i jakości połączeń, co pozwala nam na identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów z wyprzedzeniem.

Hella

W Hella Autotechnik projektujemy i urzeczywistniamy nowe procesy oraz doskonalimy te już istniejące. Współpracę z firmą Desoutter rozpoczęliśmy w 2007 r., kiedy szukaliśmy zaawansowanych technologii, aby zoptymalizować procesy produkcyjne. Firma Desoutter zaproponowała skrojone do naszych potrzeb i innowacyjne rozwiązania, które pomogły nam osiągnąć zamierzone cele. Wierzymy, że Przemysł 4.0 to dla nas fantastyczna okazja do rozwinięcia zdolności produkcyjnych i wykorzystania zalet tych technologii, a w dłuższej perspektywie do szybszego, tańszego i dokładniejszego opracowywania oraz wytwarzania produktów.

Przygotowujemy się do wdrożenia oprogramowania do kontroli procesów PivotWare firmy Desoutter, które przyspieszy poznawanie przez nasz zespół procesów produkcyjnych i ułatwi przestrzeganie zaleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy. Wierzymy, że rozwiązania Przemysłu 4.0 firmy Desoutter zapewnią nam inteligentne urządzenia, które poprawią naszą łączność i integrację oraz usprawnią współpracę.

Skoda

Najwyższej klasy narzędzi Desoutter używamy już od dawna, ponieważ odznaczają się wysoką jakością, innowacyjnym designem i funkcjami łączności, które wyróżniają je na tle konkurencji. Odpowiadam za narzędzia, w tym za zakupy nowego sprzętu oraz jego serwisowanie i konserwację.

Dla mnie Przemysł 4.0 oznacza nowe technologie usprawniające automatyzację, pracę robotów i geolokalizację. Jeszcze nie rozpoczęliśmy wdrażania Przemysłu 4.0 w naszej fabryce, ale planujemy to zrobić. Korzystamy już z oferty Smart Start firmy Desoutter, czyli opcji instalacji narzędzi gotowych do użytku, co jest niezwykle praktyczne, oraz używamy narzędzi akumulatorowych ze względu na ich elastyczność i przenośność.

Honda

Odpowiadam za konserwację narzędzi w fabryce Hondy w Bangkoku. Z firmą Desoutter współpracujemy od 2010 r., czyli od czasu wprowadzenia na naszych liniach montażowych olejowych narzędzi pulsacyjnych tej firmy. Aktualnie korzystamy z rozwiązań Desoutter z narzędziami akumulatorowymi, aby zapewnić optymalną elastyczność procesu montażu. Koncentrujemy się na ograniczaniu czasu wprowadzania produktów na rynek, a w niedalekiej przyszłości planujemy zwiększyć udział automatów na naszych liniach produkcyjnych i ulepszyć interfejs operatora.

Wierzę, że wdrożenie idei Przemysłu 4.0, co zwiększy naszą efektywność i pozwoli nam lepiej dopasowywać ofertę do indywidualnych potrzeb, uczyni nas atrakcyjnym partnerem dla innych firm. Dla mnie Desoutter to innowacyjna firma, która bardzo aktywnie angażuje się we wdrażanie standardów Przemysłu 4.0 w Tajlandii.

SAAB

Desoutter produkuje niezawodne narzędzia i nowatorskie rozwiązania montażowe, dzięki którym zwiększyliśmy tempo produkcji. Dlatego uważam, że firma ta o krok wyprzedza konkurencję w swojej branży. Od ponad dziesięciu lat korzystamy z małych ręcznych wiertarek Desoutter, a od trzech lat mamy też na wyposażeniu elektryczne wiertarki z linii SETITEC, a konkretnie automatyczne jednostki do wiercenia.

Doszliśmy do fazy weryfikacji, w której testujemy rozwiązania Przemysłu 4.0 Desoutter, w tym geopozycjonowanie, czytniki kodów QR , systemy kontroli procesów PivotWare oraz nowe oprogramowanie. Naszym celem jest umożliwienie wspólnej komunikacji operatorów, interfejsów HMI oraz narzędzi.

Ford

W tureckiej fabryce Forda w İnonu narzędzia Desoutter są używane już od bardzo dawna i mam z nimi do czynienia od kiedy siedem lat temu dołączyłem do firmy. Produkujemy silniki do ciężarówek i samochodów dostawczych. Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwoli nam zoptymalizować efektywność linii produkcyjnych i zabezpieczyć procesy produkcji. Aktualnie korzystamy z systemu kontroli kodów kreskowych Desoutter z zaawansowanym oprogramowaniem, a wszystkie nasze narzędzia są podłączone do kontrolerów CVI NET WEB , co zapewnia pełną identyfikowalność.

Choć implementacja rozwiązań Przemysłu 4.0 zajmie trochę czasu, stopniowo zbliżamy się do tego celu. Uważamy, że pod tym względem rozwiązanie kontroli procesów Desoutter PivotWare ma naprawdę duży potencjał.

Geely

Nasza współpraca z Desoutter rozpoczęła się w 2010 r., a teraz używamy kontrolerów CVI NET WEB tej firmy w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności danych w wielu fabrykach na terenie Chin. Inteligentne narzędzia i baza danych Desoutter pozwalają nam aktywnie prowadzić czynności konserwacyjne i optymalizować dostępność fabryki.

Cyfryzacja jest niezbędnym etapem na drodze do stworzenia inteligentnej fabryki. W ramach naszej strategii wdrażania Przemysłu 4.0 w fabrykach montażu ostatecznego gromadzimy dane klasy A, aby zoptymalizować procesy montażu. Następnym krokiem będzie inwestycja w automatyzację maszyn i technologie robotyczne.

LS Cable Systems

W zakresie moich obowiązków leży wdrażanie firmowych planów produkcyjnych i inżynierskich, dla których kluczowe znaczenie ma optymalizacja produktywności. Aktualnie używamy rozwiązań firmy Desoutter, w połączeniu z opracowanym we własnym zakresie programem do kontrolowania procesów, aby mieć zapewnioną pełną identyfikowalność w krytycznych operacjach.

Myślę, że INTELIGENTNE fabryki i Przemysł 4.0 to krok naprzód, jeśli chodzi o udostępnianie danych, ulepszanie łączności oraz monitorowanie i kontrolowanie różnych rozwiązań. Nie mamy jeszcze ogólnego planu wdrożenia Przemysłu 4.0, ale pracujemy nad nim! Wiemy o rozwiązaniach Desoutter Przemysł 4.0, ponieważ od kilku lat współpracujemy z koreańskim oddziałem tej firmy.

Cart

Twój koszyk

Element usunięty. Cofnij