Przemysł 4.0: Od teorii do realizacji

Przemysł 4.0: Od teorii do realizacji


Przemysł 4.0 to już nie tylko teoretyczne rozważania, lecz realne dyskusje na temat tego, jak wykorzystać nowe technologie w praktyczny sposób.

W Desoutter przygotowaliśmy listę kontrolną Przemysłu 4.0, na której umieściliśmy punkty, które naszym zdaniem umożliwią budowę fabryk przyszłości:

  • Elastyczniejsze zarządzanie narzędziami i oprogramowaniem. 
  • Lepsza łączność, mniej sprzętu.
  • Intuicyjna i bezbłędna obsługa.
  • Skrócony do minimum czas instalacji i rekonfiguracji.
  • Przyszłościowe rozwiązania. 
  • Zarządzanie danymi i kluczowymi wskaźnikami efektywności. 
  • Przewidywanie prac serwisowych.

Oczywiście do urzeczywistnienia pomysłu inteligentnej fabryki niezbędna jest współpraca kilku firm. Aby Przemysł 4.0 rozwinął się na dobre, musi się ze sobą zgrać kilka czynników. Optymalne wykorzystanie technologii pełnej cyfryzacji będzie możliwe tylko przy silnym wsparciu politycznym i gospodarczym oraz dostępności zaawansowanych narzędzi ułatwiających implementację. Jest zatem jasne, że wszyscy mamy pewną rolę do odegrania w tym procesie zmiany podejścia, doprowadzenia do automatyzacji przyszłości – oraz wsparcia innych na tej drodze.

Dla firmy Desoutter, jako wiodącego producenta rozwiązań montażowych, bardzo ważne jest przewidywanie przyszłych potrzeb klientów. Opublikowana przez nas książka elektroniczna Desoutter 4.0 dowodzi, że bardzo poważnie traktujemy swoją rolę oraz ściśle współpracujemy z przedstawicielami wielu szczebli z różnych branż, aby jak najlepiej zrozumieć wyzwania, z którymi się mierzą. Kiedy więc publikujemy listę kontrolną dla Przemysłu 4.0, możesz mieć pewność, że już szukamy sposobów na umożliwienie naszym klientom osiągnięcia celów, niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie produktywności, elastyczności lub wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy, czy też o wyprzedzenie konkurencji we wprowadzaniu produktu na rynek. Jednym z rozwiązań w takim przypadku jest wzbogacenie funkcjonalności i zrównoważenie produktu na liniach montażowych.

Na podstawie doświadczenia i wiedzy z dużą pewnością siebie przewidujemy, że zbliża się poważna zmiana w zakresie zarządzania wieloma narzędziami, która zapewni znacznie lepszą łączność i większą elastyczność niż to jest aktualnie możliwe. Z przyjemnością udzielę Ci informacji na temat tego, w jaki sposób zamierzamy urzeczywistnić nasze marzenia o Przemyśle 4.0 w 2018 r.!

Cart

Twój koszyk

Element usunięty. Cofnij