Smart Factory: Produkty Desoutter dla fabryk przyszłości

Smart Factory: Produkty Desoutter dla fabryk przyszłości


Desoutter 4.0 wykorzystuje nowoczesne technologie automatyzacji procesów montażowych, zwiększając ich elastyczność – od produkcji masowej po automatyczną produkcję zindywidualizowaną. Przykład procesu montażu z wykorzystaniem sieci:

Firmy o różnorodnej ofercie produktowej potrzebują elastycznych rozwiązań, aby móc w opłacalny sposób wytwarzać swoje produkty. Aby produkcja była elastyczna, konieczne jest połączenie systemów produkcyjnych w jedną sieć. Dzięki temu mogą one się ze sobą komunikować, co jest dużym krokiem w kierunku automatyzacji.

Jako przykład z branży produkcyjnej można wymienić montaż za pomocą śrub przy użyciu zintegrowanego sterownika CVIR firmy Desoutter. Sterownik ten jest połączony z innymi systemami – wkrętakiem, firmowym systemem planowania zasobów, takim jak SAP, i komponentem. W zależności od wersji produktu, do złożenia wykorzystuje się różne komponenty, z których każdy wymaga zastosowania innego programu montażu śrubowego. Aby sterownik CVIR wybrał odpowiedni program, przekazuje się mu właściwy komponent z kodem do zeskanowania, który zawiera potrzebne informacje. Następnie odpowiedni program montażu śrubowego zostaje odczytany z bazy danych SAP i przekazany do sterownika CVIR, który z kolei przekazuje go wkrętakowi. W następnym kroku robotnik może zainstalować dany komponent. W dalszej kolejności dane dotyczące śrub są przesyłane na bieżąco do systemu „CVI NET WEB”, który jest połączony poprzez chmurę ze sterownikiem. Innymi słowy dane są synchronizowane i udostępniane innym systemom do dokumentacji i analizy. Za pośrednictwem „CVI NET WEB” użytkownik może wyświetlić wszystkie informacje dotyczące połączeń śrubowych w formie graficznej, a także poddać je analizie w celu optymalizacji procesu montażu.

Dzięki połączeniu CVIR z SAP, na jednym stanowisku pracy można wytwarzać do 500 wersji produktu. Desoutter 4.0 wspomaga produkcję masową nowoczesnymi technologiami, nawet do poziomu produkcji zindywidualizowanej. 

Więcej o aktualnej generacji naszych sterowników dowiesz się z tego wirtualnego demo CVI3 Vision:

Cart

Twój koszyk

Element usunięty. Cofnij