Rewolucja przemysłowa – od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0

Rewolucja przemysłowa – od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0


Postęp technologiczny zmienia sposób, w jaki ludzie produkują rzeczy. Początki technologii produkcji, które były całkiem inne niż w przeszłości, także są nazywane rewolucją przemysłową. Nowe technologie produkcji radykalnie zmieniły warunki pracy i styl życia ludzi. Czym były rewolucje przemysłowe i w jakiej epoce teraz żyjemy? „Od pierwszej rewolucji przemysłowej do Przemysłu 4.0”

Pierwsza rewolucja przemysłowa odbyła się w XVIII wieku, a jej zarzewiem było okiełznanie mocy pary i mechanizacja produkcji. Nić, którą kiedyś wytwarzano na prostych krosnach, teraz dzięki mechanizacji można było produkować osiem razy szybciej. Poznano moc pary. Wykorzystanie jej do celów przemysłowych było największym przełomem w dziejach ludzkiej produkcji. Od tej pory zamiast siły ludzkich mięśni do napędzania przędzalni zaczęto wykorzystywać silniki parowe. Takie wynalazki jak parowiec czy (wynaleziony jakieś 100 lat później) parowóz przyczyniły się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju cywilizacji poprzez umożliwienie przewożenia towarów na znaczne odległości w krótszym czasie.

Druga rewolucja przemysłowa zaczęła się w XIX wieku wraz z wynalezieniem elektryczności i linii montażowej. Henry Ford (1863 – 1947) zaczerpnął pomysł masowej produkcji z rzeźni w Chicago: na przenośniku zawieszone były tusze świń i każdy pracownik rzeźni po kolei wykonywał tylko jedno ściśle określone zadanie. Henry Ford zastosował podobną organizację pracy przy montażu samochodów i radykalnie odmienił oblicze branży. Podczas gdy wcześniej cały pojazd był składany na jednym stanowisku, teraz pojazdy produkowano etapami na przenośniku – co znacznie przyspieszyło proces i obniżyło koszty.

Trzecia rewolucja przemysłowa zaczęła się w latach 70. XX wieku wraz z wdrożeniem częściowej automatyzacji produkcji za pomocą programowalnych sterowników z pamięcią i komputerów. Od kiedy wprowadzono te technologie, zyskaliśmy możliwość automatyzacji całego procesu produkcji, dzięki czemu może odbywać się bez udziału człowieka. Znanymi przykładami zastosowania tego podejścia jest wykorzystanie robotów wykonujących zaprogramowane sekwencje czynności bez ludzkiej interwencji.

Obecnie trwa czwarta rewolucja przemysłowa. Charakteryzuje się ona wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przemyśle i często jest określana mianem „Przemysł 4.0”. Bazuje ona na osiągnięciach trzeciej rewolucji przemysłowej. Skomputeryzowane systemy produkcji wyposaża się dodatkowo w łącza sieciowe oraz tworzy się ich cyfrowe systemy bliźniacze, jeśli tak można powiedzieć. Umożliwia to komunikację z innymi obiektami oraz przekazywanie informacji o samych urządzeniach. Jest to kolejny krok na drodze ku automatyzacji produkcji. Połączenie w sieć wszystkich systemów prowadzi do powstawania „cyber-fizycznych systemów produkcji” i inteligentnych fabryk, w których systemy produkcji, komponenty i ludzie porozumiewają się za pośrednictwem sieci, a produkcja odbywa się prawie autonomicznie.

Cart

Twój koszyk

Element usunięty. Cofnij